Наръчник на сторидж администратора за оцеляване при GDPR

  • 0

Наръчник на сторидж администратора за оцеляване при GDPR

Category : Новини

Съществени факти за подготовка и съответствие, които трябва да знаете

Източник: SUSE Blog

 На 25 май 2018 г. ще влязат в сила новите правила на ЕС, отнасящи се до защитата на данни, които ще доведат до широки промени в законите, които пряко засягат какви лични данни могат да бъдат съхранявани; какво съгласие е необходимо от потребителите; правното основание, въз основа на което могат да бъдат обработвани, както и изисквания за сигурност и контрол на достъпа; всички придружени от огромно увеличаване на правомощията на регулаторите за защита на данните да предприемат наказателни действия в случай на нарушения и пробиви.

Тази статия е създадена, за да даде на сторидж администраторите разбиране за причините, поради които се изисква новата регулация, преглед на начина, по който ще ги повлияе, както и да предложи прости практически стъпки, които администраторите могат да предприемат, за да гарантират, че са готови за играта преди новият режим да влезе в сила. Прочетете нататък и ще научите:

  • Защо ни беше нужна промяна на правилата
  • Какво е GDPR?
  • Новите правомощия на регулаторите, които правят спазването на изискванията необходимост
  • Лесни стъпки за сторидж администратори

вижте повече


Leave a Reply

Архив