Нов продукт от Micro Focus: AD Bridge 1.0

  • 0
Product announcement

Нов продукт от Micro Focus: AD Bridge 1.0

Category : Новини

Micro Focus AD Bridge 1.0 вече е достъпен за клиенти от цял свят. С AD Bridge 1.0 можете да използвате текущите си инвестиции в AD /Active Directory/ за по – добро управление и защита на Linux ресурси.

AD Bridge 1.0 включва следните ключови възможности:

·       Server management – превръща ръчно, фрагментирани процеси и скриптове в единна стратегия за управление на сървъра, като прилагане на познати и ефективни AD Server контроли за Linux ресурси;

·       User management – изпълнява познати контроли за потребители на AD и използва същата идентичност за достъп и до Windows, и до Linux ресурси, като поддържа най – добрите практики за управление на идентичността и достъпа (Identity and Access management);

·       Policy enforcement – въвежда процес, чрез които неуправлявани ресурси на Linux, попадат под контрола на правилата на AD Group, за да се гарантира, че политиките за сигурност се прилагат и изпълняват последователно за всяка идентичност в организацията;

·       Complete audit coverage – позволява записване на административната дейност и оторизация в цялата среда, включително Linux. Това подобрява цялостната видимост, когато е необходим достъп до регистрационните файлове за проверка, за отстраняване на неизправности или одити;

·       Enhanced reporting – позволява ви да генерирате съвместими отчети, които включват данни за Linux и Windows. Това може да облекчи процеса на изпълнение на нарежданията за управление и съответствие.

Моля, имайте предвид, че рилийза на Micro Focus AD Bridge 1.0 е само първата стъпка по пътя на трансформация, на корпоративните правила за Вашите клиенти.

Полезни ресурси:

Изтеглете продукта – https://dl.netiq.com/Download?buildid=NL5UsMl8qVw~

Документация – https://www.microfocus.com/documentation/ad-bridge/ad-bridge-1/

Брошура – https://www.microfocus.com/media/data-sheet/micro-focus-ad-bridge-ds.pdf

Видео анонс – https://www.youtube.com/embed/2KyH4-OQtpA

AD Bridge на страницата на Micro Focus – https://www.microfocus.com/en-us/products/adbridge/overview


Leave a Reply

Архив