Как да постигнете най – добри резултати в планирането и изграждането на Wi-Fi мрежа?

  • 0

Как да постигнете най – добри резултати в планирането и изграждането на Wi-Fi мрежа?

Category : Новини

Използвайте въпросника на WatchGuard, за да определите всички проектни изисквания. Изисква се въвеждане на: име на проекта, място на инсталация, брой потребители и приложения, кой ще има достъп, как ще се захранва, монтира и настройва. На база въведените данни, ще получите оценка за приблизителното необходимо време за всеки етап, броя на необходимите точки за достъп, изискванията за инфраструктура за окабеляване по мрежата и конфигурация на Wi-Fi контролера от WatchGuard. Към Wi-Fi Project Requirements Questionnaire >>>


Leave a Reply

Архив