Осигурете отдалечената работа с решенията на WatchGuard

 • 0

Осигурете отдалечената работа с решенията на WatchGuard

Category : Новини


 • WatchGuard Passport: Предложете на своите клиенти безплатен пълен достъп до AuthPoint MFA and DNSWatchGO за 120 дни, за до 250 потребители. WatchGuard Passport, предоставя облачната сигурност, от която се нуждае всяка организация, за да осигури отдалечената работа на своите служители. Всяка от услугите в пакета WatchGuard Passport, осигурява постоянна, винаги включена защита, която пътува с крайния потребител. Допълнителна информация можете да намерите в Activation Guide for Partners.
 • FireboxV: безплатни лицензи за виртуални устройства FireboxV, са на разположение за използване при Вашите клиенти за 120 дни. Можете да достъпите формата за запитване, чрез WatchGuard Partner Portal. След, което на email адрес ще получите серийния номер на продукта и връзката за изтегляне на необходимите файлове за инсталация. Допълнителна информация можете да намерите на WatchGuard Support Center.

Marketing Campaign Kit

На WatchGuard Partner Portal, можете да достъпите готови маркетингови материали за Remote Worker Security, за директно споделяне в Вашите клиенти, включително:

 • Activation Guides
 • FlexPay Partner Brief
 • Flyer
 • Email Templates
 • Banner Ads
 • IT Checklist
 • eBook
 • FAQ for Partners

Допълнителни полезни линкове


Leave a Reply

Архив