DeviceLock

Спрете изтичането на данни още при източника

Почти две трети от сериозните инциденти с изтичане на данни са причинени от служители, изпълнители или посетители – било то чрез неволни грешки или умишлено.

За да разрешим проблема с изтичането на вътрешни данни, разработихме DeviceLock DLP – софтуерно решение за организации, които изискват прост и достъпен подход за предотвратяване на изтичането на данни от корпоративни лаптопи Windows, Mac, настолни компютри и виртуализирани сесии и приложения на Windows. DeviceLock DLP реализира и ефективно координира пълен набор от контекстуални и съдържателни контроли върху данни в употреба, данни в движение и данни за почивка, предназначени специално за предотвратяване на изтичането на информация от корпоративни крайни точки.

С DeviceLock DLP администраторите по сигурността могат точно да съгласуват потребителските права с работните задължения по отношение на прехвърлянето, получаването и съхраняването на данни на корпоративните компютри. Получената защитена компютърна среда позволява всички легитимни действия на потребителите да продължат безпрепятствено, като едновременно с това  непреднамерените или умишлени опити за извършване на операции извън предварително зададени правила се блокират.

DeviceLock DLP е леснo за работа решение, предназначено за безпроблемно скалиране от малки до големи инсталации и за опростяване на внедряването и управлението на DLP дотолкова, че да може да се извършва от вътрешни за компанията администратори на Windows, използващи конзолата за управление на групови политики на Microsoft Active Directory или съпътстващите конзоли на DeviceLock. Пълният пакет осигурява безпрецедентно ниво на функционалност между DLP решенията за крайни точки в достъпен ценови диапазон.

Предотвратявайки ефективно изтичането на данни от крайните точки, DeviceLock DLP помага на организациите да сведат до минимум свързаните с това рискове по сигурността на информацията и да постигнат съответствие с политиките за корпоративно използване на данни, стандартите за ИТ сигурност, правителствените разпоредби и международни регламенти.

С над 70 000 клиенти, инсталирали DeviceLock на над 7 милиона компютъра, DeviceLock Data Loss Prevention (DLP) доказва, че може да защити вашите ценни данни от  сериозните вътрешни заплахи.

Как да използвате DLP технологиите, за да изградите съответствие с GDPR на Вашите клиенти?

DLP е система от интегрирани технологии, които откриват и предотвратяват неоторизираното използване, предаване и съхранение на поверителни, защитени или чувствителни данни. DeviceLock DLP включва три основни функционални типа – “Data In Use” (DIU) DLP, “Data In Motion” (DIM) DLP и “Data At Rest” (DAR) DLP.

“Data In Use” DLP контролира достъпа до данни и операциите по прехвърляне на данни в локални канали, периферни устройства и приложения на крайни компютри, включително сменяеми, фиксирани и пренасочени хранилища, клипборда, печат, снимки на екрани и др.

“Data In Motion” DLP предотвратява изтичането на данни чрез мрежови комуникации – например имейл, webmail, Instant Messaging, социални медии, споделяне на файлове в облак и P2P, HTTP / HTTPS, FTP / FTPS, SSL / TLS протоколи и др.

“Data At Rest” DLP открива незащитено поверително съдържание в данни, съхранени в корпоративни IT активи. Ако незащитените данни се намират на погрешно място, DAR DLP може автоматично да инициира различни действия за отстраняване, за да предотврати неконтролиран потенциален достъп, използване и/или предаване на тези данни.

Прочетете повече в Бялата книга на DeviceLock – „DLP: Критична част от пъзела GDPR„.

За повече информация се свържете с нас или посетете www.devicelock.com