ПРОМОЦИЯ: macmon NAC smart

Управление на мрежовия достъп за малки и средни предприятия

macmon NAC smart улеснява работата на администраторите, чрез интелигентно решение за управление на мрежовия достъп (NAC), за да се осигури ефективно наблюдение, контрол и защита на мрежата. Решението е специално разработено да отговори на нуждите на малките и средни предприятия.
Освен пълна прозрачност на мрежата, управление на портала за гости и служители (BYOD), както и диференцирано прилагане на директиви, решението, сертифицирано от Германската федерална служба за сигурност на информацията (BSI), може да бъде изцяло въведено в експлоатация бързо и само за няколко часа, без инфраструктурни промени.
Така се пестят ценни ресурси, а администраторите получават ефективно съдействие в работното си ежедневие чрез „smart-подхода“. 

Управление на мрежовия достъп (Network Access Control) – в smart

macmon NAC smart осигурява цялостен поглед върху мрежата и възможност за проследяване на непознати чужди обекти във Вашата мрежа. Контролирайте ефективно мрежовия достъп и управлявайте
всички групи крайни устройства. Удобно проверявате нивото на
сигурност на крайните устройства и автоматично изолирате опасните сред тях. По измерим и надежден начин macmon NAC показва и разпределените инфраструктури на различни обекти,
като по този начин многократно улеснява цялостното управление на
всякакви мрежи.


Архив