SUSE

Създадена презз 1992г., SUSE е доставчик на първата в световен мащаб Enterprise Linux дистрибуция.

Днес хиляди компании по света разчитат на SUSE за своите критични системи и управление на информационната си инфраструктура.

 Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

Увеличете надеждността, ефикасността и иновациите

 Mission-Critical Computing

High Availability

Клъстериране за физически и виртуални сървъри

Гео клъстериране

Клъстериране при неограничени разстояния

В реално време

Намалете системните латентности и увеличете времето за реакция

Live Patching

Приложете пачове от ядрото, без да спирате системите

 Cloud and as a Service решения

SUSE OpenStack Cloud

Частен облак с отворен код за корпоративен бизнес

SUSE Public Cloud

Стартирайте вашите SUSE решения в публичните облаци на световни доставчици

SUSE CaaS Platform

Създаване на приложения и услуги за контейнери на базата на микро услуги

SUSE Cloud Application Platform

Усъвършенствайте управлението на жизнения цикъл на традиционните и нови приложения в облака


 Софтуер-дефиниран сторидж

Enterprise Storage

Софтуерно базиран сторидж за данни, с подкрепата на Ceph

 Решения за SAP

SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications

Оптимизирана и гъвкава платформа за SAP приложения и бази данни

SUSE Public Cloud

Стартирайте вашите SUSE решения в публичните облаци на световни доставчици

 Управление на ИТ инфраструктура

SUSE Manager

Решение за управление на инфраструктурата с отворен код за корпоративни DevOps и ИT операции

SUSE Public Cloud

SUSE Studio

Изграждайте, актуализирайте, конфигурирайте и управлявайте преносими изображения и приложения, поддържащи облак

За допълнителна информация се свържете с нас или посетете www.suse.com